Artikel vänster

Artikel höger

2010-09-25 19:08

Tillan på premiering

06
Foto: Tobias Josefsson

Vid årets sista sommarpremiering deltog Tillan med Maria för att få ett godkänt körbarhetsintyg, KBI. Poängraden blev 991079 = 44 p av 50 möjliga och godkänt. Exteriört gick det också bra med 99897 = 42 p.