Artikel vänster

Artikel höger

2011-04-03 22:08

Tillan med släkt fortsätter briljera

Tillan 04
Foto: Göran Molin

Eller vad sägs om en ELIT-premierad mormor?

Att Tillan är riktigt bra som individ råder det ingen tvekan om. Hon har upprepade gånger blivit högt bedömd exteriört, har gjort två fina officiella körprov (FKP och KBI) och är särdeles trevlig att ha att göra med i vardagen. Eftersom jag är intresserad av avel räcker det dock inte med en trevlig individ, resten av släkten bör också vara av god kvalitet. Därför glädjer det mig mycket att jag råkade ramla över resultat från förra årets premieringar och fann att Tillans mormor Udsina 22391 blivit höjd till ELIT för sin goda förvärvning.

Förra helgen var det dessutom hingstpremiering på Grevagården där en kusin till Tillan (samma mormor) visades. Han blev bedömd med 38 p och även om det inte räcker för ett godkännande indikerar det god kvalitet på stostammen.

Maria Josefsson
Drottning af Skogsberg