Artikel vänster

Artikel höger

2012-07-15 23:02

Tubin är premierad

Tubin 1-årspremiering
Foto: Tobias Josefsson

Tubbe visades vid sommarpremieringen i Harg strax utanför Kisa idag med 77797 = 37 p. För att läsa kritiken, gå till hans sida.

Maria Josefsson
Drottning af Skogsberg