Vi har 4 katter boende hos oss och här presenteras de.
Tre av våra kissar i klösträdet.